Bản chất của hạch toán, kế toán là gì?

cac ban oi ban chat cua hach toan ke toan la gi vay??

tra loi giup minh voi

thank cac ban nhieu!!

pq
pq
Trả lời 10 năm trước

Chào bạn

Bạn vào đây đọc nhé:

http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/chuong-i-ban-chat-cua-hach-toan-ke-toan.391697.html