Giúp em trả lời mấy câu hỏi về tài chính này với ?

Em đang học ngành tài chính ngân hàng.Sắp thi học kỳ rồi em có mấy câu hỏi khó có anh chị nào biết xin trả lời giúp em ạ.

1.Phân tích ý nghĩa lý luận và thực tiễn của các học thuyết về tiền tệ của các nhà kinh tế học CacMac,Fisher và Keynes?

2.Tình hình lạm phát ở VN giai đoạn 2008-2010?

3.Liên hệ thực tiễn các công cụ của chính sách tiền tệ ở VN?

4.Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái?Liên hệ thực tiễn?

Em cần câu trả lời gấp lắm.Xin anh chị giúp đỡ.Thanks!

Chưa có câu trả lời nào