Lạm phát có ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp. doanh nghiệp cần có những biện pháp gì trong kinh doanh trong thời kì lạm phát?

jdhgjfg
jdhgjfg
Trả lời 12 năm trước

Thứ nhất, trong bối cảnh lạm phát gia tăng, các hoạt động kinh doanh (KD) sẽ khó dự báo hơn vì sự biến động giá cả đầu vào kinh doanh. Bên cạnh đó, có một thời gian chừng một tháng, đồng nội tệ lên giá so với USD, gây ra hiệu ứng kép đối với việc tăng giá hàng XK. Hiệu ứng này là nghi vấn đối với việc hạn chế năng lực XK cuẩ hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN). Mặc dù chúng ta cũng chưa có nghiên cứu hoặc thực chứng để “quy kết” trách nhiệm hoàn toàn cho lạm phát, nhưng tác động có thể quan sát rõ. Bên cạnh đó, hàng nhập khẩu cũng tăng mạnh, và là mối đe dọa thường trực với hàng hóa tiêu thụ nội địa, đặc biệt vơi doanh nghiêp theo xu hướng “thay thế nhập khẩu”.

Một vấn đề cũng trực tiếp tác động tới DN, mặc dù không nhất thiết là trong hoạt động ngoại thương là chi phí lao động tăng rất mạnh.

Lạm phát cũng có xu hướng đẩy lãi suất biến động tăng, vì sớm muộn thì quy tắc “lãi suất dương” vẫn chi phối thị trường tài chính – vốn. Tác động này khá tiêu cực vì vượt qua một mức lãi suất nhất định, ví dụ 20%/năm, động lực phấn đấu cho đồng vốn sinh sôi tốt hơn bị ảnh hưởng đáng kể. Mức sinh lợi thì không chắc chắn, nhưng chi phí thì là chắc chắn, và ngay trước mắt.

- Biện pháp:

Một là, tăng cường năng lực quy hoạch tài chính để biết năng lực chịu thiệt hại tới đâu, trong bao lâu; hai là đổi mới công nghệ kinh doanh. Một phần là do giá trị gia tăng sinh ra từ DN thấp, nên các biến động tài chính mới có ảnh hưởng xấu như vậy. Hơn nữa, năng lực kiểm soát chi phí không cao; và cuối cùng, thực hành các công cụ phòng chống rủi ro, ngay cả khi chưa thấy rủi ro đâu!(bảo vệ từ xa). Ý thức này rõ ràng chưa cao trong DN.