Có những hạn chế nào trong quảng cáo các sản phẩm rượu-bia-thuốc lá?

Có những hạn chế nào trong quảng cáo các sản phẩm rượu-bia-thuốc lá?
tun cua di
tun cua di
Trả lời 11 năm trước
Về quy chế cấm quảng cáo thuốc lá - (1) Cấm quảng cáo thuốc lá: Thông tư số 19/2005/TT - BVHTT ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ VHTT về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ - CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá (2) Xử phạt vi phạm hành chính các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá: Nghị định số 45/2005/NĐ - CP ngày 06/04/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Trong các văn bản trên, Chính phủ nghiêm cấm thể hiện trên phương tiện quảng cáo một phần tên, nhãn hiệu, biểu tượng sản phẩm đủ để công chúng nhận biết đó là tên, nhãn hiệu, biểu tượng một loại sản phẩm thuốc lá; cấm quảng cáo thông tin về các cuộc thi tìm hiểu sản phẩm thuốc lá, kết quả chương trình khuyến mãi sản phẩm thuốc lá. Chính phủ không cho phép tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động xã hội có đông người tham gia do các công ty thuốc lá tài trợ có thể hiện tên, nhãn hiểu, biểu tượng sản phẩm thuốc lá; cấm phân phát đến công chúng các thông báo khuyến mãi sản phẩm thuốc lá, cấm thông báo khuyến mãi sản phẩm thuốc là bằng panô, áp phích có diện tích lớn hơn 0,5m2. Tại địa điểm bán thuốc lá, không được trưng bày quá một bao/gói (20 điếu) hay một tút/hộp (200 điếu) của một nhãn hiệu thuốc lá, không được dùng người để trực tiếp mời chào công chúng tham gia các cuộc thi, trò chơi liên quan đến sản phẩm thuốc lá.