Làm sao để PR online hiệu quả?

thuy linh
thuy linh
Trả lời 11 năm trước

Muốn hiệu quả bạn nên có những câu slogan ấn tượng và hình ảnh quảng cáo đẹp hơn nữa bạn nên thiết kế các âu quảng cáo trong web của bạn sao cho có những cái tên nỗi tiếng thí dụ bạn muốn bán quần áo đi ,bạn nên để câu quảng cáo về sản phẫm đó là : một bộ đồ tuyệt đẹp mà ca sĩ X...Y...Z... cũng phải đam mê ,để cho nếu người truy cập sử dụng GooGle để tìm kiếm tên vị ca sĩ đó thì tự nhiên trong các web hiện ra sẽ có tên web của bạn (đây là đặc điểm của Google mà trùng một từ cũng hiện lên nếu không có trích dẫn) hoặc là :bộ đồ hot phong cách Naruto ...