Yêu cầu của quảng cáo là gì?

chicken87
chicken87
Trả lời 13 năm trước
Yêu cầu của quảng cáo là: phải đảm bảo lượng thông tin cao, đảm bảo tính nghệ thuật và đảm bảo tính hợp lí.
Minh Dat
Minh Dat
Trả lời 13 năm trước
Yêu cầu của quảng cáo là phải nêu bật được sản phẩm. Quảng cáo đó phải ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu, gây được cảm tình đối với đối tượng cần quảng cáo.