Trung gian trong phân phối hàng hóa là gì?

Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Trả lời 13 năm trước
Trung gian trong phân phối hàng hóa là những người đứng giữa nhà sản xuất đầu tiên đến người tiêu dùng cuối cùng, sở hữu mang danh nghĩa sở hữu hoặc tham dự vào các giao dịch trức tiếp để nhận được phần lợi nhuận do đầu tư hiệu quả hoặc nhận phần thua lỗ do đầu tư kém hiệu quả khi thực hiện các chức năng trung gian.