Chu kì sống của sản phẩm có mấy giai đoạn?

gauden
gauden
Trả lời 13 năm trước
Chu kì sống của sản phẩm có 4 giai đoạn: - GĐ 1: giai đoạn triển khai - GĐ 2: giai đoạn phát triển - GĐ 3: giai đoạn chín muồi - GĐ 4: giai đoạn suy thoái.
pham tuyen
pham tuyen
Trả lời 13 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]gauden[/b] Chu kì sống của sản phẩm có 4 giai đoạn: - GĐ 1: giai đoạn triển khai - GĐ 2: giai đoạn phát triển - GĐ 3: giai đoạn chín muồi - GĐ 4: giai đoạn suy thoái.[/quote]
nguyen thi thu trang
nguyen thi thu trang
Trả lời 13 năm trước
theo toi co 4 giai doan chinh do la chu ky -tai chu ky chu ki thang truong - tan -on dinh chu ki tang truong -on dinh chu ki tham nhap nhanh
Nguyễn Thu Ngân
Nguyễn Thu Ngân
Trả lời 12 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]gauden[/b] Chu kì sống của sản phẩm có 4 giai đoạn: - GĐ 1: giai đoạn triển khai - GĐ 2: giai đoạn phát triển - GĐ 3: giai đoạn chín muồi - GĐ 4: giai đoạn suy thoái.[/quote]
pham huy manh
pham huy manh
Trả lời 12 năm trước
+Giai đoạn: • Giai đoạn giới thiệu:sốt giai đoạn đầu tiên của chu kỳ sống, sản phẩm được tung vào thị trường với chương trình marketing và sự sản xuất hoàn chỉnh. Đã đi qua những bước phôi thai của việc đánh giá ý kiến, và trắc nghiệm thị trường. Sản phẩm này có thể là mới. Hoặc là, sản phẩm có thể đã được biết nhưng có một đặc điểm mới hay được thêm vào trong giai đoạn giới thiệu. Hoặc là, nó có thể được chấp nhận ở một số khúc thị trường, nhưng ở trong giai đoạn đầu của những khúc thị trường khác. Tỷ lệ thất bại của sản phẩm trong giai đoạn này thì cao. Bởi chi phí cao, cường độ doanh số thấp, thiệt hại cao, và sự phân phối hạn chế. Theo kinh nghiệm, giai đoạn ban đầu này là giai đoạn tốn kém và rủi ro nhất. Tuy nhiên, thực tế đối với những sản phẩm mới, có rất ít sự cạnh tranh. Chương trình chiêu thị được tạo ra để kích thích nhu cầu trước tiên, và chủ yếu là nhấn mạnh loại sản phẩm. • Giai đoạn tăng trưởng Trong giai đoạn tăng trưởng, hoặc giai đoạn được thị trường chấp nhận, cả doanh số và lợi nhuận đều tăng ở tốc độ nhanh. Những đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường càng đông nếu như triển vọng lợi nhuận đặc biệt hấp dẫn. Những người bán chuyển tới một chiến lược chiêu thị cho việc mua sản phẩm hơn là thử sản phẩm. Số thị trường tiêu thụ tăng lên, giá cả có thể đi xuống một ít. •Giai đoạn trưởng thành Suốt thời gian đầu của giai đoạn này, doanh số tiếp tục tăng lên, nhưng ở một tốc độ giảm dần. Trong khi doanh số đang được ổn định (leveling off), thì lợi nhuận của nhà sản xuất và những nhà buôn lẻ giảm xuống. Sự cạnh tranh giá cả trở nên gay gắt hơn. Nhà sản xuất gánh vác một phần lớn hơn cho những cố gắng chiêu thị chung trong việc đấu tranh để duy trì những người bán và những sản phẩm ở trong cửa hàng của họ. Những kiểu mẫu mới được giới thiệu khi nhà chế tạo mở rộng những tuyến sản phẩm của họ, và doanh số trong thương mại trở nên đáng chú ý. •Giai đoạn suy giảm và có thể diệt vong Thật sự đối với tất cả những sản phẩm thì sự cũ đi là không thể tránh khỏi khi những sản phẩm mới bắt đầu chu kỳ sống của chúng, và sẽ thay thế cho những sản phẩm cũ. Sự kiểm soát chi phí trở nên càng quan trọng khi nhu cầu giảm xuống. Quảng cáo giảm xuống, và một số đối thủ cạnh tranh rút ra khỏi thị trường. Sản phẩm có bị diệt vong hay không, hoặc là những người bán có thể cứu sống được sản phẩm hay không, tuỳ thuộc vào khả năng quản lý của xí nghiệp.