Có mấy loại kênh phân phối trong marketing ?

meobay
meobay
Trả lời 13 năm trước
Có 4 loại kênh phân phối trong marketing: - nhà sản xuất (NSX) - người tiêu dùng (NTD) - NSX - bán lẻ - NTD - NSX - bán buôn - bán lẻ - NTD - NSX - bán buôn - môi giới - NTD.