Hành vi mua tìm kiếm đa dạng là gì?

chicken87
chicken87
Trả lời 13 năm trước
Hành vi mua tìm kiếm đa dạng là khi khách hàng muốn đa dạng hóa các nhãn hiệu trong sử dụng không phải do nhãn hiệu cũ không tốt, không thỏa mãn hay do nhàm chán mà họ muốn được phong phú hơn các nhãn hiệu hàng hóa mà họ sử dụng.