Người nước ngoài có được gửi tiền ở ngân hàng Việt Nam không?

Cho mình hỏi, bạn mình người nước ngoài, qua tìm hiểu thấy lãi suất tiền gửi ở Việt Nam cao hơn. Liệu bạn mình có được gửi tiền vào ngân hàng Việt Nam không? (dĩ nhiên là bạn í đứng tên sổ tiết kiệm). Những ngân hàng nào cho phép?

Đỗ Thị Trinh
Đỗ Thị Trinh
Trả lời 12 năm trước

Ở Ngân hàng đầu tư và phát triển Vn mình thấy thế này, chắc ngân hàng khác cũng vậy.

 • Đối với tiết kiệm bằng Việt Nam đồng: Mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên.

 • Đối với Tiết kiệm bằng ngoại tệ: người cư trú là cá nhân bao gồm:
  - Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam.
  - Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng;
  - Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thời hạn từ 12 tháng trở lên (đủ tuổi để có thể xác lập các giao dịch dân sự theo quy định của nước mà người đó là công dân).
  - Công dân Việt Nam đi du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài (không kể thời hạn).
  - Công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài và những cá nhân đi theo họ