Kinh doanh mặt hàng gì trong Chợ , Siêu Thị ,bây giờ ?

Gần chỗ tôi chuẩn bị xây xong 1 cái chợ lớn, Tôi đang muốn kinh doanh 1 mặt hàng trong đó, tôi đã nghĩ đến quần áo, nhưng nghĩ sẽ khó có thể cạnh tranh với hàng trục quầy được. vậy mọi người xem , góp ý dùm tôi xem với 100 triệu tôi có thể kinh doanh mặt hàng gì, có hiệu quả. Cảm ơn đã đọc bài.

Chưa có câu trả lời nào