Mình muốn mua áo bầu này ?

Mình muốn mua áo bầu này nhưng hiện nay mi2ng bầu tháng thứ 7 rồi. Mình muốn hỏi áo này có thể mặc đến khi sinh không?

Mình muốn hỏi tương tự đối với Đầm bầu BKB-31 & Đầm bầu BKB-09.

Số đt của mình là 0949991084

YH nick: cat_queen84

Cám ơn.

Chưa có câu trả lời nào