Iphone 6s có điểm gì khác biệt so với iPhone 6?

Iphone 6s có điểm gì khác biệt so với iPhone 6 hả các bác, điều quan trong nhất là ram mấy gb thì Apple lại không công bố mới đau chứ...

Trả lời 6 năm trước
Cấu hình cao hơn và cứng hơn nên sẽ không bị cong nhé bạn
Trả lời 6 năm trước
Nhìn bề ngoài thì giống hệt nhau, nên mình sẽ chọn iPhone 6