TA Maps: Google Map cho Windows Phone 7 tải ở đâu?

tun cua di
tun cua di
Trả lời 10 năm trước

Google Map cuối cùng thì cũng có cho Windows Phone 7, tuy nhiên phần mềm này không phải do Google cung cấp mà là của công ty TechAutos với tên gọi TA Maps. Dựa trên các Google Maps API được cung cấp sẵn vì thế bạn có thể yên tâm về chất lượng bản đồ của TA Maps. Một điều hơi lại là nó không được cung cấp thông qua Marketplace mà đây là một phần mềm homebrew và bạn có thể tải về tại đây và cài đặt thông qua Tom XAP Installer.