Cho em hỏi về điện thoại Motorola SLVR L7 ??

Lần trước em ngồi nghịch máy thế nào mà bây h nó không vào được mạg nữa ak( sim của em là đã được đăng kí GPRS rồi).có ai giúp em chỉnh lại được không ak? em cảm ơn rất nhiều nhiều. Đại loại khi em vào internet thì hiện lên dòng chữ : không kết nối được thử lại sau. Và khi em vào trình duyệt trang chủ thì hiện chữ: cài đặt chưa đủ. Vào cài đặt thì thấy thế này: Tên:Mobi-gprs-mms Trang chủ:_______ Service Type 1:_____ Proxy 1: 203.162.21.114 WAP cổng 1 :9201 Domain 1:_______ Service Type 2:_____ Proxy 2:______ Domain 2:_____ DNS 1 : 000.000.000.000 DNS 2:000.000.000.000 Thời gian chờ: 15 phut CSD # 1:_____ Tên 1:_____ Mật mã 1:____ Tốc độ 1(bps):____ Kết nối 1:____ CDS # 2:_____ Tên 2:____ Mật mã 2:_____ Tốc độ 2(bps):______ Kết nối 2:_____ GPRS APN: m-i090 Tên: mms Mật mã : ***( em thấy ghi thế em cũg chẳng biết thế nào)
Chưa có câu trả lời nào