Máy electrolux 8kg

Ad cho e hỏi máy giặt của e là electrolux 8kg sau khi bộ phận kỹ thuật kiểm tra thì chế độ giặt 60 phút bình thường màn hình hiển thị 1.00 thì nay màn hình hiển thị 1.11 cho e hỏi có ảnh hưởng gì k và cách trở lại như mặc định
Chưa có câu trả lời nào