Excel

Chuyện là trường mình có sổ đầu bài onl thì sử dụng chung, vào bằng 1 cái link nhưng mà nay mình vào thì bị người khác xóa mất 1 sheet, cho mình hỏi là có cách nào để khôi phục lại không ạ?
Chưa có câu trả lời nào