Máy tính cài Win bị lỗi “Your PC ran into problem and needs to restart?

Máy tính cài Win bị lỗi “Your PC ran into problem and needs to restart?

Minh Nguyen
Minh Nguyen
Trả lời 34 ngày trước
Lỗi này do bạn cài lại Win mà chưa làm sạch phân vùng BOOT trong ổ cứng. Bạn nên dùng mini Window 10 64 bit để mở Partition Wizard lên delete các phân vùng này. Sau đó tiến hành cài thẳng window vào phân vùng vừa delete thì hệ thống sẽ tự tạo các phân vùng boot mới.
Linh
Linh
Trả lời 34 ngày trước