Xin hướng dẫn viết chương trình nghe nhạc xem phim bằng VB6 dùng bộ điều khiển của Windows Media Player.?

tran ha anh
tran ha anh
Trả lời 12 năm trước
Trình "Windows Media Player" sẵn có trong Windows được xây dựng trên nền tảng dùng lại đối tượng cũng có tên là "Windows Media Player" (WMP), trong trường hợp này, người lập trình chỉ cần thiết kế giao diện của chương trình, các chức năng xử lý đều nhờ đối tượng WMP thực hiện, nhờ đó ai cũng dễ dàng viết ứng dụng multimedia với độ tin cậy, an toàn rất cao. Qui trình viết 1 ứng dụng multimedia đơn giản bằng VB 6.0 như sau: • chạy VB 6.0, tạo Project dạng mặc định "Standard EXE". • Nhấn phải chuột trên cửa sổ ToolBox, chọn mục Components để hiển thị cửa sổ Components. Trên cửa sổ này, bạn duyệt tìm và chọn 2 mục: Windows Media Player và Microsoft Common Dialog Control 6.0 để "add" 2 đối tượng này vào cửa sổ Toolbox của project ứng dụng của bạn. • Thiết kế giao diện của Form như sau (gồm 3 đối tượng: Button, Common Dialog để duyệt file, Windows Media Player để chơi). Lưu ý đối tượng Common Dialog không hiển thị khi ứng dụng chạy nên bạn có thể vẽ nó ở bất kỳ vị trí nào trong Form. • tạo hàm xử lý sự kiện click chuột trên button "Chon file can choi" như sau: Private Sub btnChoose_Click() 'hiển thị cửa sổ chọn file và chờ chọn file CommonDialog1.ShowOpen 'nhờ đối tượng MediaPlayer chơi dùm WindowsMediaPlayer1.URL = CommonDialog1.FileName End Sub • chạy thử ứng dụng, chọn thử một số file theo nhiều định dạng khác nhau và thưởng thức kết quả.