Tôi đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet tại FPT HN, khi kết nối tại thành phố Hồ Chí Minh thì làm thế nào?

tuan beo
tuan beo
Trả lời 13 năm trước
Vào thời điểm hiện tại, nếu khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet với FPT tại Hà Nội, khi kết nối tại thành phố Hồ Chí Minh thì số điện thoại kết nối vẫn chỉ là số nội hạt1280 nhưng xin lưu ý phần user name. Nếu bạn đăng ký tên truy cập tại Hà Nội là abc và gõ tên truy cập là abc vào cửa sổ kết nối thì khi vào thành phố Hồ Chí Minh bạn cần phải gõ vào tên truy cập là abc@fpt.vn để hệ thống truy cập phân biệt được bạn là người dùng đăng ký tại Hà Nội. Ngược lại, người dùng đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet của FPT tại thành phố Hồ Chí Minh là abc thì khi ra Hà Nội, bạn sẽ vẫn sử dụng số điện thoại nội hạt 1280 nhưng trong cửa sổ truy cập bạn cần điền vào user name là abc@hcm.fpt.vn