Cái loa thung của em nó đứt dây nối giữa các loa các bác cho em cách nối lại cái?

em thấy có một lọa mấy cái tụ nó đứt ra [(:|][(:|] chả biết cái nào với cái nào em thấy nó đc đấu giữa các loa thì phải bác nào biết cho em cách đấu lại cái loa thung nhà em có 3 cái 1 cái 150w 1 cái 90W 1 cái hình như 10w (ko nhìn rõ lắm)
Chưa có câu trả lời nào