Lạm dung thuốc kháng sinh có thể gây khác thuốc, điều này nguy hiểm thế nào?

tun cua di
tun cua di
Trả lời 9 năm trước

Chính xác thì lam dụng kháng sinh sẽ gây kháng thuốc, khi sử dụng kháng sinh kéo dài việc kháng thuốc là điều tất yếu.
Để dễ hiểu tôi có thể giải thích như thế này. Kháng sinh được dùng để làm suy yếu độc lực của vi khuẩn (thông thường là làm độc tính do tế bào vi khuẩn tiết ra giảm đi hoặc bị suy yếu), hoặc có thể tiêu diệt một số loại vi khuẩn.
Nhưng khi dùng liều kéo dài vi khuẩn sẽ nhớ loại kháng sinh này và tự tìm cách nâng cao độc tính hoặc tránh tiếp thu các kháng sinh này (vi khuẩn cũng có khả năng ghi nhớ), khi đó con người sẽ dùng kháng sinh khác mạnh hơn để tiêu diệt nó, và nếu kéo dài thì loại mạnh nhất cũng sẽ vô tác dụng, lúc đó sẽ có hiện tượng kháng thuốc.
Kháng sinh chỉ dùng khi nào hệ miễn dịch của cơ thể bị suy yếu, nhằm hỗ trợ hệ miễn dịch của con người, nếu dùng kháng sinh quá lâu, hệ miễn dịch sẽ quen với điều đó và vô tình hệ miễn dịch sẽ không làm việc nữa.
Vì thế sử dụng kháng sinh an toàn và hợp lý sẽ giúp điều trị bệnh tốt hơn. Hạn chế dùng kháng sinh nếu chưa có sự cho phép của bác sỹ, và không được lạm dụng nó.
Trên thế giới ngày nay đã xuất hiện những siêu vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, ví dụ như trường hợp con người mới phát hiện một loại siêu vi khuẩn ở Ấn Độ rất nguy hiểm.
Hãy bảo vệ mình trước các hiểm họa do dùng kháng sinh quá mức gây nên.