Dùng lavabo loại có 2 mức xả nước hay là loại giật và giữ thì tiết kiệm nước hơn?

minhduc87
minhduc87
Trả lời 12 năm trước
Loại thứ 2 sẽ tiết kiệm hơn mặc dù loại thứ nhất sử dụng tiện hơn nhưng sẽ tốn nước hơn nhiều đấy.