Em muốn tìm hiểu về sự bố trí chung của hệ thống truyền lực trên xe du lịch và xe khách và sự khác nhau giữa chúng

mr orc
mr orc
Trả lời 12 năm trước
Bố trí chung của ô tô con là việc bố trí xắp xếp các cụm trên ô tô. Bố trí chung của ô tô phụ thuộc vào tính năng kỹ thuật của ô tô. Với tiêu chí phục vụ mục đích vận tải của con người, ô tô con và ô tô buýt có cấu trúc bố trí chung khác nhau rất nhiều. Ô tô con dùng để vận tải người gồm: cá nhân, nhóm nhỏ hay gia đình. Một số ô tô con vủa có khả năng vạn chuyển hàng hóa nhỏ và một số ít người. Ô tô bus dùng chủ yếu là để chở hành khách. Như vậy hệ thống truyền lực của chúng cũng có nhiều dạng khác nhau. Bạn cần tìm đọc kỹ hơn trong cuốn sách “CƠ SỞ THIẾT KẾ Ô TÔ nhà XB GTVT 2006, trong cuốn sách trình bày hai phần: cơ sở thiết kế các loại ô tô, bố trí chung của ô tô con, ô tô bus, ô tô tải, đoàn xe. Bạn đọc trong đó sẽ trình bày kỹ các dạng bố trí chung của hệ thống truyền lực ô tô con và ô tô buýt và tự rút ra các sự giống khác nhau về bố trí chung hệ thống truyền lực.