Em muốn thay đầu lòng Fu cho Dream Thái thì thay những gì ?

E có con Dream thái , chạy cũng khá lâu rồi nay cái cục máy nó tàn wa, e mún thay cái đầu lòng Fu thì phải thay những cái gì , mấy pac nào rành giúp e với e còn gà thanks mấy pac
Nguyen Thi Trang
Nguyen Thi Trang
Trả lời 10 năm trước
Rã máy ra làm cục máy dên lớn 3 bạc ! đi êm nhẹ và bền Xin nói cụ thể thêm là fải đi thêm cây ca 6.5li và trái 110 nữa. Bài máy CXN 3 bạc là thế,bình xăng thì muốn ít hao ~~~> bình 125 chừng 1triệu (cũ 8 trăm, mới 1triệu 3 ) Đi bình ya 135 cũng được,hao nhưng lực.