Đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu của xe Wave RSX Fi 110?

Xin hỏi anh chị xe Wave RSX Fi 110 tiêu hao nhiên liệu thế nào ? 1 lít xăng đi được bao nhiêu km?

Hiep Pham
Hiep Pham
Trả lời 2 năm trước

thử test thì xe này tiêu hao 1 lít xăng đi được 60 km bạn nhé

Thành Nam
Thành Nam
Trả lời 2 năm trước

Kết quả test mình cóđọc trên trang tinhte.vn là khoảng 58km/lít xăngđường phố, với tốcđộđi là 30-50 km/h nhé

Minh Nguyen
Minh Nguyen
Trả lời 2 năm trước

bạn tham khảo thêm thông tin trong này nhé

https://vatgia.com/hoidap/5568/156877/tieu-hao-nhien-lieu-cua-cac-loai-xe-wave-110rsx-wave-110rs-wave-rs-x-bike.html