Số khung số máy của xe Dream ở đâu?

Em nghe bảo là nếu tìm được số khung số máy của xe thì sẽ biết được xe được sản xuất ở đâu. Mọi người chỉ em số khung số máy của xe dream nằm ở đâu ạ?

Hung Nguyen
Hung Nguyen
Trả lời 3 năm trước
Hiep Pham
Hiep Pham
Trả lời 3 năm trước

tôi nhớ không nhầm là ở cổ xe đấy