35-40 triệu nên mua xe tay ga nào cho nữ?

Em vừa tốt nghiệp đại học muốn mua xe tay ga trong tầm giá 35-40 triệu phù hợp để đi làm?

Trên thị trường em cũng đã tham khảo qua một số dòng xe ga phổ thông trong khả năng nhưng muốn nhờ người đã dùng xe chia sẻ kinh nghiệm thực tế (kinh nghiệm sử dụng, đánh giá chất lượng, khả năng sửa chữa, bảo hành...).

Chưa có câu trả lời nào