Mất giấy đăng ký xe, có được nhận lại xe bị mất trộm không?

Tôi bị mất xe từ năm 2011, khi đó có trình báo công an phường sở tại. Hiện nay công an thông báo đã tìm thấy xe. Nhưng đăng ký xe của tôi đã bị mất.

Xin hỏi tôi có thể nhận lại xe của mình không? Thủ tục như thế nào? Tôi có phải chịu khoản phí nào không?

Tống Minh Tùng
Tống Minh Tùng
Trả lời 7 năm trước

Với thắc mắc của bạn, xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp là khi mất xe vào năm 2011 thì bạn đã tiến hành báo công an phường sở tại và nay tìm lại được xe nhưng bạn lại làm mất đăng ký xe. Vì vậy, đầu tiên bạn phải tiến hành thủ tục làm đơn trình báo mất giấy tờ rồi gửi đến UBND xã, phường hặc công an địa phương để xin xác nhận việc mất giấy đăng ký xe.

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe:

Hồ sơ xin cấp lại đăng ký xe gồm:

+ Giấy khai đăng ký xe (mẫu 02 Theo thông tư 15/2014/TT-BCA).

+ Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, bạn nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe tại Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc nơi bạn cư trú để được làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BCA Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Cấp lại, đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bạn cần tiến hành thủ tục xin cấp lại đăng ký xe vì đăng ký xe là cơ sở, căn cứ chứng minh bạn là chủ sở hữu của chiếc xe, sau đó bạn hoàn toàn có thể lấy lại xe đã mất của mình.

Về việc trả lại tài sản, tại khoản 3 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự có quy định:

"Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có quyền quyết định trả lại những vật chứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án."

Như vây, việc bạn có thể lấy lại xe bây giờ hay chưa sẽ do cơ quan điều tra xem xét và quyết định. Tùy thuộc vào giai đoạn tố tụng mà cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lại xe cho bạn là khác nhau.

Để lấy lại tài sản, bạn nên liên hệ với cơ quan công an nơi đang giữ xe của bạn để hỏi về việc giữ tài sản, và việc trả lại tài sản cho bạn có ảnh hưởng gì đến việc xử lý vụ án hay không. Sau đó chờ kết quả trả lời của cơ quan công an, trong trường hợp xét thấy không thể trả xe cho bạn trước kết thúc vụ án thì bạn cần phải đợi có kết quả xét xử vụ án. Trường hợp này bạn không mất khoản phí nào theo quy định pháp luật cả.