Hỏi về xe vespa?

Em muốn hỏi về các đời xe khoảng chục năm đổ lại? Xe đi 100km ăn khoảng bao nhiêu xăng. Thank.
Trả lời 12 năm trước
1/ vespa cổ thì k dùng xăng nguyên mà dùng xăng pha nhớt 2/ Đã chơi xe ves thì đừng tính nó tốn bao nhiêu ? mà fải tính là sửa nó hết bao nhiêu và nó hỏng bao nhiêu lần giữa đường 3/ mua sidecar cho máu anh ạ .