Khảo sát '' Mức tiêu thụ xăng của các loại xe máy''?

Tình hình thời giá leo thang, Anh Em chạy thị trường cần có thêm sự hỗ trợ về xăng xe. Sếp giao trọng trách "Thiên Sứ" cho mình để khảo sát xem hiện nay của các loại xe đó chạy 1km thì tốn bao nhiêu lít xăng? Các bạn giúp mình với nhé!
Đây là các loại xe:
1. Wave Alpha:
2. Dream:
3. Future Neo:
4. Suzuki Sapphire:
5. Sirius:
6. Lead:
7. Air Blade:
8. Nouvo:
9. Attila vic:
10. Excel 2:mai minh đức
mai minh đức
Trả lời 12 năm trước

1. Wave Alpha: 1 Lít = 40km
2. Dream:1 Lít =40km
3. Future Neo:1 Lít =40km
4. Suzuki Sapphire:1 Lít =40km
5. Sirius:1 Lít =40km
6. Lead:1 Lít =40km
7. Air Blade:1 Lít = 30km
8. Nouvo:1 Lít = 35km
9. Attila vic:1 Lít = 30km
10. Excel 2:1 Lít = 25km