Xe tay ga loại SCR đi bị ì, không bốc thì bị trục chặc ở bộ phận nào của xe?

Xe vẫn nổ, vẫn đi được vặn hết ga xe chỉ chạy 20 km/h
Nguyen Thi Trang
Nguyen Thi Trang
Trả lời 10 năm trước

Có 2 lý do.
-Nếu để tay sau pô mà nghe tiếng khói ra vẩn mạnh mẽ thì bố nồi tuột rồi phải đi dán bố lại hoặc dây cu roa dản quá rồi phải thay dây thôi.
-Nếu không nghe tiếng khói phun ra thì bô nghẹt quá rồi.Phải đi thông pô lại(kiểu nầy hơi hiếm vì là xe 4 thì)