- Liệu có sự khác biệt giữa vỏ xe Civic lắp ráp tại Việt Nam và vỏ xe lắp ráp tại các quốc gia khác?

doducngoc
doducngoc
Trả lời 11 năm trước
Honda Civic được sản xuất tại Honda Việt Nam theo tiêu chuẩn Honda toàn cầu. Các linh kiện khung vỏ được nhập khẩu từ Nhật Bản, Thái Lan…đều tuân theo tiêu chuẩn và quy trình sản xuất của Honda Motor Nhât Bản. Chính vì thế giữa chất lượng xe được sản xuất tại Việt Nam hay bất kỳ nước nào khác đều không có sự khác biệt.
hao
hao
Trả lời 7 năm trước

Honda Civic được sản xuất tại Honda Việt Nam theo tiêu chuẩn Honda toàn cầu. Các linh kiện khung vỏ được nhập khẩu từ Nhật Bản, Thái Lan…đều tuân theo tiêu chuẩn và quy trình sản xuất của Honda Motor Nhât Bản. Chính vì thế giữa chất lượng xe được sản xuất tại Việt Nam hay bất kỳ nước nào khác đều không có sự khác biệt.