Khi thay nhớt xe gắn máy ta nên dùng hết cả bình nhớt 1lit hay chỉ dùng 0.7-0.8 lit như ghi trên bình nhớt của xe?

Trả lời 12 năm trước
Dung tích ghi trên lốc máy,bạn trừ đi 100ml là thành lượng nhớt cần phải đổ.
Nguyễn Cao Sơn
Nguyễn Cao Sơn
Trả lời 12 năm trước
Bạn cứ nhìn bình nhớt xe đang chạy mà đỗ.Hầu như xe tay ga nhớt chỉ cần 0.7 0.8 bạn mà đỗ dư xe chạy rất nặng không lên nỗi[:D]