Chạy FW máy MP3 bằng cách nào? Ai biết xin chỉ giáo cho mình với!

Có bạn nào chạy FW cho máy mp3 chưa nhỉ, chạy bằng gì? xin các bạn trao đổi để cứu máy.
Trả lời 12 năm trước
Các bác vào đây có vài tiện ích cho MP3,Mp4 TQ hay phết. http://s1mp3.de Đầu tiên các bác dow cái s1fwx v3.2 về. Để extract firmware thì các bác chạy file : extract.bat ....... Enter.... scan for devices... detected drives: <h> ( Cái này là tên con MP...của các bác,của em nó là "Ổ" <h> nếu nó kô nhận diện đc thi các bác Ktra lại kết nối hoặc có thể nó kô hộ trợ con Mp... của các bác. ) ...... ....... Các bác nhấn tên con Mp... ( Của em nhấn "H" ) Quá trình Extract bắt đầu............. Enter để thoát. Tại thư mục xuất hiện file "dum.bin" nó chính là FW con MP... của các bác đó. Để sửa FW ( dum.bin) thì sau khi extract FW thì các bác chạy file repair.bat. Theo em kô cần biết FW của mình có sao kô các bác cứ sửa cho em 1 phát trả mất gì . Chú ý trước khi sửa các bác kô đc đổi tên FW cứ để nguyên là dum.bin sau khi sửa xong thì các bác muốn đổi => gì chấm bin cũng đc .Một điều nữa là mấy con Mp...tàu tuy bề ngoài rất giống nhau nhưng bên trong lại kô hoàn toàn giống nhau => FW kô ....Các bác nên chú ý đến fien ban FW , giao diện màn hình.....để đặt tên cho FW sao cho lần sau có gặp thì kô Các bác Dow cái này về để "Mông má" Thay đổi logo.... ,Việt hóa ( Xem bài Việt hóa....) cho FW => MP... của các bác đây là bản cũ nhưng vẫn ngon và kô cần đợi 60s Để up lại cái FW thì các bác dùng Mp3 Update Tool. Chạy file "RdiskUpdate.exe" Chọn " Select new firmware file" rồi chỉ đgf đến file FW của các bác ( Các bác cẩn thận kô nhầm nhé ) rồi nhấn "begin upgrading" đợi 1 lúc rồi OK+Exit Các bác chú ý : số link trên khi click trực tiếp kô dow đc các bác vào đây nhé hxtp://www.s1mp3.de/download.html hxtp://www.s1mp3.org ( Các bác thay x =t nhé em mới vào chưa nắm đc nội qui + 1 số dd yêu cầu thế nên cứ cẩn thận các bác thấy dùng đc thì "thank" chứ đừng có khen "....pro..." em trả biết cái gì đâu