TÔI MUỐN MUA ĐĨA CẢI LƯƠNG

Mình muốn mua đĩa cải lương hồ quảng của nghệ sĩ : Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long, Ngọc Huyền , và một số tuồng cổ đoàn đồng ấu Bạch Long. Có ai biết, chỉ dum mình với (0909430145 )
Chưa có câu trả lời nào

CÂU HỎI LIÊN QUAN