Nơi bán tinh bột nghệ?

Quê Cô Giáo Vùng
Quê Cô Giáo Vùng
Trả lời 6 năm trước

Tại đất nghệ Chí Tân - Khoái Châu - Hưng Yên nhà mình làm đây. Điện thoại 0979140146; địa chỉ facebook là: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009315573077