• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH TMDV Hoàng Cố Đô - 0909.151.911
Gian hàng: hoangcodo
Tham gia: 13/04/2011
GD Online thành công(?): 76
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 3 giờ
Lượt truy cập: 3.116.215
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
173 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 7 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
770.000 ₫
2
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: 12V-DC / Hiển thị, giao tiếp: -/
770.000 ₫
3
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V, 120 V, 100 V/ Điện áp ra: 220V, 110V, 120V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
790.000 ₫
4
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 31 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ
820.000 ₫
5
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 2 x 12V/5AH
820.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 600 / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
820.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra: 240 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
850.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
870.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 700 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
880.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 162 - 290V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 2 ổ ra/
890.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 220V±25%/ Điện áp ra: 208/220/230/240 VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
905.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 25 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: USB/
905.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Liebert / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 162 - 290V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ
910.000 ₫
14
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 2 phút / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Hiển thị, giao tiếp: 4 ổ ra/
920.000 ₫
15
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 1 phút / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra, USB/
920.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra: 220/230/240 VAC
925.000 ₫
17
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 300 / Thời gian lưu điện tối đa: 23 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
970.000 ₫
18
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút (with 1 BP) / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
970.000 ₫
19
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
980.000 ₫
20
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 6 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
990.000 ₫
21
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: 12V/5Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
990.000 ₫
22
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: 12V/5Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
990.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 700 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra: 240 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
990.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.250.000 ₫
25
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 3 ổ ra, RJ-11, RJ-45, USB/
1.570.000 ₫
26
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/9Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 3 ổ ra, RJ-11, RJ-45, USB/
1.570.000 ₫
27
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: 4 ổ ra/
1.580.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 180 - 250 V, 220V, 230V, 165V, 260V, 160V, 185V~255V, 220V~250V, 165~260V, 220V±25%, 176VAC-276VAC, 162 - 290V, 160 Vac – 275 Vac/ Điện áp ra: 220V, 230V, 230V±10%, 230V±3%, 200-250VAC, 220/230V±5%, 240V, 220V±5%, 220V±1.5%, 220VAC ±2%/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RJ-45, USB/
1.700.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 1200 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.890.000 ₫
30
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
1.900.000 ₫
31
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: 60 phút / Điện áp ra: 240 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.950.000 ₫
33
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Terminal Block/
1.980.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 1200 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V±25%/ Điện áp ra: 208/220/230/240 VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 2 x 12V/7AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
2.000.000 ₫
35
Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
2.350.000 ₫
36
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.350.000 ₫
37
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 165~260V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.350.000 ₫
38
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
2.420.000 ₫
39
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
2.450.000 ₫
40
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.450.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: 36 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 6 ổ ra/
2.730.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Liebert / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 162 - 290V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.900.000 ₫
43
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 1200 / Thời gian lưu điện tối đa: 3.3 Phút / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 2 x 12V/7AH / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 4 ổ ra, RJ-11, RJ-45, USB/
2.950.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: 45 phút / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.980.000 ₫
45
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 24 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
3.200.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >