• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty Bình Nguyên
Gian hàng: donghethietbi
Tham gia: 23/07/2016
GD Online thành công(?): 13
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 13 giờ
Lượt truy cập: 1.286.937
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
2382 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: LEO / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.12 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Swirls / Loại: Bơm ly tâm liền trục / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 250 / Cột áp (m): 20 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: THT / Loại: Bơm ly tâm / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.37 / Lưu lượng (m3/h): 0.3 / Cột áp (m): 32 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 34 / Đường kính ống xả (mm): 34 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.050.000 ₫
4
Hãng sản xuất: LUCKY PRO / Loại: Bơm ly tâm / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.3 / Lưu lượng (m3/h): 4.2 / Cột áp (m): 10 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: WESTON / Loại: Bơm ly tâm / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 36 / Cột áp (m): 13.7 / Số vòng quay (vòng/phút): 600 / Đường kính ống hút (mm): 60 / Đường kính ống xả (mm): 60 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Lucky Pro / Loại: Bơm ly tâm / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 30 / Cột áp (m): 5 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.220.000 ₫
7
Hãng sản xuất: WESTON / Loại: Bơm ly tâm / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 6 / Cột áp (m): 36 / Số vòng quay (vòng/phút): 100 / Đường kính ống hút (mm): 34 / Đường kính ống xả (mm): 34 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.250.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Lucky Pro / Loại: Tự mồi / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 4.8 / Cột áp (m): 19 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.400.000 ₫
9
Hãng sản xuất: LUCKY PRO / Loại: Bơm ly tâm / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.37 / Lưu lượng (m3/h): 2.4 / Cột áp (m): 5 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Ewara / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.55 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Cột áp (m): 35 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 34 / Đường kính ống xả (mm): 34 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.550.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.74 / Lưu lượng (m3/h): 10 / Cột áp (m): 15 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 49 / Đường kính ống xả (mm): 49 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
2.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: SHINIL / Loại: Tự mồi / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 1.5 / Cột áp (m): 65 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 31.75 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Korea /
2.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Nanfang / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.6 / Lưu lượng (m3/h): 4.8 / Cột áp (m): 22 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: LUCKY PRO / Loại: Bơm ly tâm / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.6 / Lưu lượng (m3/h): 7.2 / Cột áp (m): 9 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.650.000 ₫
15
Hãng sản xuất: THT / Loại: 1 tầng / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0.74 / Lưu lượng (m3/h): 0.6 / Cột áp (m): 34 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 34 / Đường kính ống xả (mm): 34 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>