• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đăng Minh ( DMTech )
Gian hàng: dmtech
Tham gia: 24/06/2014
GD Online thành công(?): 34
Đánh giá tốt : 94%
Thời gian xử lý : 9 giờ
Lượt truy cập: 782.814
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
138 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 4 Phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: -/
820.000 ₫
2
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 1 phút / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra, USB/
950.000 ₫
3
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 31 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ
1.100.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.100.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
1.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 2 x 12V/5AH
1.450.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 16 phút / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.550.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 160V, 135-280 V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra, USB/
2.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Terminal Block/
2.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
2.420.000 ₫
11
Hãng sản xuất: INFORM / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V, 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: 12V/4.5AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, Màn hình LCD/
2.950.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: 45 phút / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
3.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: 36 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 6 ổ ra/
3.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: INFORM / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V, 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: 24V-DC / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, Màn hình LCD/
4.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
4.200.000 ₫
16
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: 22 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: -
4.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 50 phút / Điện áp ra: 230 V
4.600.000 ₫
18
Hãng sản xuất: INFORM / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V, 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: 12V/4.5AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, Màn hình LCD/
5.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 8 ổ ra, Màn hình LCD, RJ-45, USB/
5.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: INFORM / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V, 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: 12V/4.5AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, Màn hình LCD/
6.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 6 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra, RS-232, USB/
8.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra, RS-232, USB/
12.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1750 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 200-250VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232, USB/
13.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 2500 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 200-250VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232, USB/
13.200.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, USB/
14.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
14.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 2000 / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
14.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 31 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 120 V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
14.900.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: 12V-DC / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232/
15.050.000 ₫
30
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 2200 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Màn hình LCD/
16.170.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 200-250VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232, USB/
16.500.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
18.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
20.400.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: -
26.800.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
35.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 7 giờ / Dung lượng Pin: 12V-DC / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232/
35.050.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / 16 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V-DC / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232/
40.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
40.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 5000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 176VAC-276VAC/ Điện áp ra: 208/220/230/240 VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, 8 ổ ra, RS-232, Màn hình LCD, Có đường vào và ra cho dây dẫn Internet, USB/
53.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 5000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
53.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 176VAC-276VAC/ Điện áp ra: 208/220/230/240 VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, 8 ổ ra, RS-232, Màn hình LCD, Có đường vào và ra cho dây dẫn Internet, USB/
56.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V, 240V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232/
57.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
57.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 8000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 176VAC-276VAC/ Điện áp ra: 208/220/230/240 VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, RS-232, Màn hình LCD, Có đường vào và ra cho dây dẫn Internet, USB/
75.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 11000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 176VAC-276VAC/ Điện áp ra: 208/220/230/240 VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, 8 ổ ra, RS-232, Màn hình LCD, USB/
80.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >