• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công ty Cổ phần Điện máy Tùng Long
Gian hàng: dienmaytunglong
Tham gia: 12/03/2019
GD Online thành công(?): 7
Thời gian xử lý : 8 giờ
Lượt truy cập: 327.380
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
12890 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 43 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 380 / Tốc độ quay (rpm)...
4.600.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 32 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 490 / Tốc độ quay (rpm)...
5.050.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 55 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 18 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 790 / Tốc độ quay (rpm)...
7.500.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 8 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 290 / Tốc độ quay (rpm):...
4.700.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 18 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 300 / Tốc độ quay (rpm)...
22.000.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 20 / Sức đẩy (m): 3 / Sức hút (m): 11 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm)...
3.300.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 27 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 80 / Tốc độ quay (rpm)...
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 267 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 42 / Sức đẩy (m): 48 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1850 / Tốc độ quay (r...
27.500.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 380 / Tốc độ quay (rpm)...
3.790.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 110 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 60 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rp...
12.800.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 90 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 1370 / Tốc độ quay (rpm...
11.300.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 31 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 330 / Tốc độ quay (rpm)...
4.750.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 16 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 490 / Tốc độ quay (rpm)...
6.300.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 54 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm)...
12.800.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 250 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 7 / Công suất (W): 1300 / Tốc độ quay (rp...
11.300.000 ₫
Ngày đăng: 26/05/2020        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>
Rao vặt mới nhất