• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty CP Điện Máy Thăng Long
Gian hàng: dienmaythanglong86
Tham gia: 26/05/2015
GD Online thành công(?): 11
Đánh giá tốt : 90%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 195.756
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
67 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.900.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
1.950.000 ₫
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
2.000.000 ₫
Trong kho: 10
4
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
2.000.000 ₫
Trong kho: 12
5
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
2.050.000 ₫
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
2.190.000 ₫
Trong kho: 12
7
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
2.200.000 ₫
Trong kho: 12
8
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1200 /
2.450.000 ₫
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Lavor / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 20 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Công suất (W): 1400 /
3.250.000 ₫
Trong kho: 4
10
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
3.490.000 ₫
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Lavor / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9.3 / Công suất (W): 1400 /
4.200.000 ₫
Trong kho: 3
12
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
4.300.000 ₫
Trong kho: 10
13
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 90 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
4.540.000 ₫
Trong kho: 12
14
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2800 /
4.600.000 ₫
Trong kho: 10
15
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
4.600.000 ₫
Trong kho: 10
16
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: Malaysia / Dung tích (L): 90 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
4.630.000 ₫
Trong kho: 12
17
Hãng sản xuất: East / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
4.690.000 ₫
Trong kho: 12
18
Hãng sản xuất: East / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
4.700.000 ₫
Trong kho: 12
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
4.800.000 ₫
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Lavor / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 20 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Công suất (W): 1200 /
4.800.000 ₫
Trong kho: 3
21
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
4.800.000 ₫
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 90 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 6 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
4.950.000 ₫
Trong kho: 12
23
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 3600 /
5.000.000 ₫
Trong kho: 10
24
Hãng sản xuất: JIELIMEI / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 90 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 382 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
5.450.000 ₫
Trong kho: 12
25
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 90 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 3200 /
5.700.000 ₫
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Lavor / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 50 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 53 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 24 / Công suất (W): 1200 /
10.900.000 ₫
Trong kho: 3
27
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 78 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3300 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 20 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 7 / Công suất (W): 1100 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 22 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 72 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2400 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 63 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2400 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1500 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 35 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1400 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2200 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 3600 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 20 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 100 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Công suất (W): 1000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Jetta / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 19 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Jetta / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 1000 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: CAMRY / Dung tích (L): 100 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1500 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 480 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 76 / Công suất (W): 3600 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  1  2  >