• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 15 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 2500 / Đường kính làm việc (mm): 880 / Trọng lượng máy (kg): 480 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 40
2
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1200 / Đường kính làm việc (mm): 460 / Trọng lượng máy (kg): 190 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
3
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1680 / Đường kính làm việc (mm): 550 / Trọng lượng máy (kg): 210 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
4
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1680 / Đường kính làm việc (mm): 580 / Trọng lượng máy (kg): 230 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
5
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 2.25 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1450 / Đường kính làm việc (mm): 250 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
6
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 4 / Năng suất làm việc (m2/h): 280 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1500 / Đường kính làm việc (mm): 460 / Trọng lượng máy (kg): 200 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
7
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 4 / Năng suất làm việc (m2/h): 280 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1500 / Đường kính làm việc (mm): 460 / Trọng lượng máy (kg): 200 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
8
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1680 / Đường kính làm việc (mm): 620 / Trọng lượng máy (kg): 310 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
9
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 11000 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 350 / Đường kính làm việc (mm): 800 / Trọng lượng máy (kg): 320 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
10
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1680 / Đường kính làm việc (mm): 580 / Trọng lượng máy (kg): 230 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
11
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 2.98 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 600 / Đường kính làm việc (mm): 290 / Trọng lượng máy (kg): 108 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
12
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 25 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 950 / Trọng lượng máy (kg): 435 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
13
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 4 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đường kính làm việc (mm): 400 / Trọng lượng máy (kg): 110 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
14
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 2.98 / Năng suất làm việc (m2/h): 120 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1450 / Đường kính làm việc (mm): 290 / Trọng lượng máy (kg): 66 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
15
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 5.22 / Năng suất làm việc (m2/h): 160 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 2000 / Đường kính làm việc (mm): 250 / Trọng lượng máy (kg): 132 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
16
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1680 / Đường kính làm việc (mm): 620 / Trọng lượng máy (kg): 310 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
17
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 20 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 850 / Trọng lượng máy (kg): 390 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
18
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 5.5 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 560 / Trọng lượng máy (kg): 165 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
19
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 3000 / Năng suất làm việc (m2/h): 120 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1450 / Đường kính làm việc (mm): 250 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
20
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 11000 / Năng suất làm việc (m2/h): 280 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1200 / Đường kính làm việc (mm): 220 / Trọng lượng máy (kg): 330 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
21
Hãng sản xuất: Jiansong / Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1800 / Đường kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 480 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
22
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 7500 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 600 / Trọng lượng máy (kg): 270 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
23
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 11 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 880 / Trọng lượng máy (kg): 410 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30