• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
36 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 70 / Bình chứa nước(l): 4 / Lưu lượng gió(m3/h): 400 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 7 /
1.700.000 ₫
Trong kho: 30
2
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 90 / Bình chứa nước(l): 5 / Lưu lượng gió(m3/h): 600 / Độ ồn(dB): 30 / Trọng lượng (kg): 5.5 /
2.500.000 ₫
Trong kho: 50
3
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 200 / Bình chứa nước(l): 20 / Lưu lượng gió(m3/h): 1500 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 11 /
2.700.000 ₫
Trong kho: 50
4
Hãng sản xuất: Daikio / Công suất(W): 100 / Bình chứa nước(l): 10 / Lưu lượng gió(m3/h): 800 / Độ ồn(dB): 45 / Trọng lượng (kg): 6.5 /
2.800.000 ₫
Trong kho: 10
5
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 120 / Bình chứa nước(l): 0 / Lưu lượng gió(m3/h): 2000 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 14.2 /
3.300.000 ₫
Trong kho: 30
6
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 150 / Bình chứa nước(l): 40 / Lưu lượng gió(m3/h): 4500 / Độ ồn(dB): 50 / Trọng lượng (kg): 22 /
3.300.000 ₫
Trong kho: 20
7
Hãng sản xuất: Senkio / Công suất(W): 160 / Bình chứa nước(l): 40 / Lưu lượng gió(m3/h): 5500 / Độ ồn(dB): 65 / Trọng lượng (kg): 20 /
3.400.000 ₫
Trong kho: 30
8
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 150 / Bình chứa nước(l): 40 / Lưu lượng gió(m3/h): 4500 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 22 /
3.600.000 ₫
Trong kho: 30
9
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 200 / Bình chứa nước(l): 60 / Lưu lượng gió(m3/h): 5500 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 22 /
3.800.000 ₫
Trong kho: 30
10
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 100 / Bình chứa nước(l): 7 / Lưu lượng gió(m3/h): 800 / Độ ồn(dB): 30 / Trọng lượng (kg): 8.5 /
3.850.000 ₫
Trong kho: 50
11
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 45 / Bình chứa nước(l): 20 / Lưu lượng gió(m3/h): 1500 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 9.3 /
4.660.000 ₫
Trong kho: 50
12
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 150 / Bình chứa nước(l): 40 / Lưu lượng gió(m3/h): 4000 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 14 /
5.500.000 ₫
Trong kho: 30
13
Hãng sản xuất: Senki / Công suất(W): 250 / Bình chứa nước(l): 53 / Lưu lượng gió(m3/h): 7000 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 32 /
5.900.000 ₫
Trong kho: 30
14
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 100 / Bình chứa nước(l): 35 / Lưu lượng gió(m3/h): 3500 / Độ ồn(dB): 35 / Trọng lượng (kg): 22 /
6.100.000 ₫
Trong kho: 10
15
Hãng sản xuất: Ifan / Công suất(W): 120 / Bình chứa nước(l): 45 / Lưu lượng gió(m3/h): 3500 / Độ ồn(dB): 44 / Trọng lượng (kg): 28 /
7.400.000 ₫
Trong kho: 50
16
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 90 / Bình chứa nước(l): 50 / Lưu lượng gió(m3/h): 4500 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 20 /
7.800.000 ₫
Trong kho: 30
17
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 450 / Bình chứa nước(l): 70 / Lưu lượng gió(m3/h): 9000 / Độ ồn(dB): 55 / Trọng lượng (kg): 32 /
8.000.000 ₫
Trong kho: 50
18
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 290 / Bình chứa nước(l): 60 / Lưu lượng gió(m3/h): 7500 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 30 /
8.400.000 ₫
Trong kho: 50
19
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 290 / Bình chứa nước(l): 60 / Lưu lượng gió(m3/h): 10000 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 30 /
9.315.000 ₫
Trong kho: 50
20
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 380 / Bình chứa nước(l): 60 / Lưu lượng gió(m3/h): 8500 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
10.000.000 ₫
Trong kho: 30
21
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 270 / Bình chứa nước(l): 60 / Lưu lượng gió(m3/h): 10000 / Độ ồn(dB): 65 / Trọng lượng (kg): 42 /
10.000.000 ₫
Trong kho: 10
22
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 500 / Bình chứa nước(l): 200 / Lưu lượng gió(m3/h): 15000 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 50 /
12.700.000 ₫
Trong kho: 10
23
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 560 / Bình chứa nước(l): 60 / Lưu lượng gió(m3/h): 16000 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
15.000.000 ₫
Trong kho: 30
24
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 300 / Bình chứa nước(l): 70 / Lưu lượng gió(m3/h): 14000 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 48 /
18.500.000 ₫
Trong kho: 10
25
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 350 / Bình chứa nước(l): 70 / Lưu lượng gió(m3/h): 9000 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
26
Hãng sản xuất: - / Công suất(W): 170 / Bình chứa nước(l): 22 / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 8 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 10
27
Hãng sản xuất: - / Công suất(W): 185 / Bình chứa nước(l): 31 / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 9 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 10
28
Hãng sản xuất: Symphony / Công suất(W): 68 / Bình chứa nước(l): 9 / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 6.8 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
29
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 65 / Bình chứa nước(l): 7 / Lưu lượng gió(m3/h): 600 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 7 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
30
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 150 / Bình chứa nước(l): 70 / Lưu lượng gió(m3/h): 6000 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
31
Hãng sản xuất: Senki / Công suất(W): 160 / Bình chứa nước(l): 40 / Lưu lượng gió(m3/h): 4500 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 17 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
32
Hãng sản xuất: Daikio / Công suất(W): 68 / Bình chứa nước(l): 45 / Lưu lượng gió(m3/h): 3500 / Độ ồn(dB): 50 / Trọng lượng (kg): 12 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
33
Hãng sản xuất: Daikio / Công suất(W): 135 / Bình chứa nước(l): 45 / Lưu lượng gió(m3/h): 5000 / Độ ồn(dB): 50 / Trọng lượng (kg): 21 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
34
Hãng sản xuất: Daikio / Công suất(W): 135 / Bình chứa nước(l): 55 / Lưu lượng gió(m3/h): 5000 / Độ ồn(dB): 50 / Trọng lượng (kg): 22 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
35
Hãng sản xuất: Daikio / Công suất(W): 135 / Bình chứa nước(l): 45 / Lưu lượng gió(m3/h): 5000 / Độ ồn(dB): 50 / Trọng lượng (kg): 18 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
36
Hãng sản xuất: Symphony / Công suất(W): 270 / Bình chứa nước(l): 100 / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 18 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 10