• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: Hoạt động bằng motor điện / Hãng sản xuất: Dolphin / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 2 / Áp lực phun max (bar): 210 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: Đài Loan /
19.305.000 ₫
Trong kho: 20
2
Loại: Hoạt động bằng motor điện / Hãng sản xuất: Dolphin / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 1.8 / Áp lực phun max (bar): 210 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 13.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
24.090.000 ₫
Trong kho: 20
3
Loại: Máy phun sơn tĩnh điện / Hãng sản xuất: Dolphin / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 3.8 / Áp lực phun max (bar): 210 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 31 / Xuất xứ: Đài Loan /
54.000.000 ₫
Trong kho: 20
4
Loại: Máy phun sơn tĩnh điện / Hãng sản xuất: Dolphin / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 6 / Áp lực phun max (bar): 210 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Đài Loan /
83.000.000 ₫
Trong kho: 15
5
Loại: Máy phun sơn tĩnh điện / Hãng sản xuất: Dolphin / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 10 / Áp lực phun max (bar): 210 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 80 / Xuất xứ: Đài Loan /
93.000.000 ₫
Trong kho: 10
6
Loại: Máy phun sơn tĩnh điện / Hãng sản xuất: Dolphin / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 8 / Áp lực phun max (bar): 227 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 90 / Xuất xứ: Đài Loan /
155.000.000 ₫
Trong kho: 10
7
Loại: Hoạt động bằng motor điện / Hãng sản xuất: Graco / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 1.17 / Áp lực phun max (bar): 207 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
8
Loại: Hoạt động bằng motor điện / Hãng sản xuất: Graco / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
9
Loại: Hoạt động bằng motor điện / Hãng sản xuất: Graco / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 163.29 / Xuất xứ: USA /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
10
Loại: Hoạt động bằng motor điện / Hãng sản xuất: Graco / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 1.9 / Áp lực phun max (bar): 3300 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
11
Loại: - / Hãng sản xuất: HeavyCoat / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 6 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 83 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
12
Loại: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 8 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 76 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
13
Loại: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 7.5 / Áp lực phun max (bar): 230 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 76 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
14
Loại: - / Hãng sản xuất: Wagner / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 4.5 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 43 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
15
Loại: - / Hãng sản xuất: Wagner / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 2.6 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 16 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 40
16
Loại: - / Hãng sản xuất: Wagner / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 2 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 16 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
17
Loại: Máy phun sơn tĩnh điện / Hãng sản xuất: Dolphin / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 2.2 / Áp lực phun max (bar): 210 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 14.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
18
Loại: Máy phun sơn tĩnh điện / Hãng sản xuất: Dolphin / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 5 / Áp lực phun max (bar): 210 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 43 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50