• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
40 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 1500 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 80 / Trọng lượng (kg) : 40 / Xuất xứ: Nhật Bản /
37.388.800 ₫
Trong kho: 30
2
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 1500 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 80 / Trọng lượng (kg) : 40 / Xuất xứ: Nhật Bản /
38.860.800 ₫
Trong kho: 30
3
Công suất (W): 2200 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 90 / Trọng lượng (kg) : 45 / Xuất xứ: Nhật Bản /
39.449.600 ₫
Trong kho: 30
4
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 3700 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 150 / Trọng lượng (kg) : 70 / Xuất xứ: Nhật Bản /
45.337.600 ₫
Trong kho: 10
5
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 3700 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 180 / Trọng lượng (kg) : 75 / Xuất xứ: Nhật Bản /
53.580.800 ₫
Trong kho: 10
6
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 2200 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 80 / Trọng lượng (kg) : 110 / Xuất xứ: Nhật Bản /
64.768.000 ₫
Trong kho: 10
7
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 3000 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 120 / Trọng lượng (kg) : 122 / Xuất xứ: Nhật Bản /
78.016.000 ₫
Trong kho: 20
8
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 3700 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 100 / Trọng lượng (kg) : 122 / Xuất xứ: Nhật Bản /
87.436.800 ₫
Trong kho: 10
9
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 5500 / Điện áp (V) : 200 / Áp lực (bar) : 100 / Trọng lượng (kg) : 95 / Xuất xứ: Nhật Bản /
97.446.400 ₫
Trong kho: 30
10
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 5500 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 150 / Trọng lượng (kg) : 160 / Xuất xứ: Nhật Bản /
122.764.800 ₫
Trong kho: 10
11
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 5500 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 200 / Trọng lượng (kg) : 160 / Xuất xứ: Nhật Bản /
137.484.800 ₫
Trong kho: 10
12
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 2200 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 100 / Trọng lượng (kg) : 145 / Xuất xứ: Nhật Bản /
147.200.000 ₫
Trong kho: 10
13
Hãng sản xuất: Okatsune / Công suất (W): 5500 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 75 / Trọng lượng (kg) : 230 / Xuất xứ: Nhật Bản /
185.472.000 ₫
Trong kho: 10
14
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 400 / Áp lực (bar) : 180 / Trọng lượng (kg) : 99 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
15
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 150 / Trọng lượng (kg) : 97 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
16
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 160 / Trọng lượng (kg) : 34 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
17
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 150 / Trọng lượng (kg) : 38 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
18
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 415 / Áp lực (bar) : 150 / Trọng lượng (kg) : 82 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
19
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 400 / Áp lực (bar) : 150 / Trọng lượng (kg) : 49 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
20
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 160 / Trọng lượng (kg) : 30 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
21
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 200 / Trọng lượng (kg) : 90 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 40
22
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 3000 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 150 / Trọng lượng (kg) : 44 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
23
Hãng sản xuất: Karcher / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 400 / Áp lực (bar) : 180 / Trọng lượng (kg) : 49 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
24
Hãng sản xuất: Karcher / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 200 / Trọng lượng (kg) : 171 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
25
Hãng sản xuất: Monsoon / Công suất (W): 7500 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 220 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 40
26
Hãng sản xuất: Monsoon / Công suất (W): 120000 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 350 / Trọng lượng (kg) : 150 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
27
Hãng sản xuất: Karcher / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 140 / Trọng lượng (kg) : 84 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
28
Hãng sản xuất: Karcher / Công suất (W): 0 / Điện áp (V) : 400 / Áp lực (bar) : 180 / Trọng lượng (kg) : 194 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
29
Hãng sản xuất: Promac / Công suất (W): 10 / Điện áp (V) : 0 / Áp lực (bar) : 280 / Trọng lượng (kg) : 97 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
30
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 2300 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 150 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
31
Hãng sản xuất: Karcher / Công suất (W): 3600 / Điện áp (V) : 230 / Áp lực (bar) : 140 / Trọng lượng (kg) : 93 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
32
Hãng sản xuất: Karcher / Công suất (W): 5700 / Điện áp (V) : 400 / Áp lực (bar) : 170 / Trọng lượng (kg) : 106 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
33
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 11000 / Điện áp (V) : 400 / Áp lực (bar) : 350 / Trọng lượng (kg) : 138 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
34
Hãng sản xuất: Promac / Công suất (W): 4500 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 280 / Trọng lượng (kg) : 60 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
35
Hãng sản xuất: Promac / Công suất (W): 11000 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 400 / Trọng lượng (kg) : 210 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
36
Hãng sản xuất: Promac / Công suất (W): 2200 / Điện áp (V) : 380 / Áp lực (bar) : 100 / Trọng lượng (kg) : 36.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
37
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 9400 / Điện áp (V) : 400 / Áp lực (bar) : 200 / Trọng lượng (kg) : 75 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
38
Hãng sản xuất: Lavor / Công suất (W): 8500 / Điện áp (V) : 400 / Áp lực (bar) : 250 / Trọng lượng (kg) : 75 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
39
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất (W): 750 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 50 / Trọng lượng (kg) : 24 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
40
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất (W): 1500 / Điện áp (V) : 220 / Áp lực (bar) : 100 / Trọng lượng (kg) : 45 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20