• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 90
2
Hãng sản xuất: FIORENTINI / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 450 / Công suất (W): 500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2251.44 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
3
Hãng sản xuất: HICLEAN / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1300 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 150
4
Hãng sản xuất: FIORENTINI / Xuất xứ: Italy / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
5
Hãng sản xuất: FIORENTINI / Xuất xứ: Italy / Bán kính chà (mm): 350 / Công suất (W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 15
6
Hãng sản xuất: FIORENTINI / Xuất xứ: Italy / Bán kính chà (mm): 350 / Công suất (W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
7
Hãng sản xuất: HI-POWER / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 250 / Công suất (W): 5500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 130 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
8
Hãng sản xuất: FIORENTINI / Xuất xứ: Italy / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 15
9
Hãng sản xuất: FIORENTINI / Xuất xứ: Italy / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 15
10
Hãng sản xuất: FIORENTINI / Xuất xứ: Italy / Bán kính chà (mm): 530 / Công suất (W): 550 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 73 / Trọng lượng (kg): 155 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 40
11
Hãng sản xuất: HICLEAN / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1700 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 168 / Độ ồn (dB): 73 / Trọng lượng (kg): 48 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
12
Hãng sản xuất: FIORENTINI / Xuất xứ: Italy / Bán kính chà (mm): 870 / Công suất (W): 500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 73 / Trọng lượng (kg): 126 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
13
Hãng sản xuất: FIORENTINI / Xuất xứ: Italy / Bán kính chà (mm): 650 / Công suất (W): 600 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 70 / Trọng lượng (kg): 185 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
14
Hãng sản xuất: HICLEAN / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 508 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 1450 / Độ ồn (dB): 54 / Trọng lượng (kg): 46.2 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1800 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 220 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 90 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 2250 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 200 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 120 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 38 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
18
Hãng sản xuất: FIORENTINI / Xuất xứ: Italy / Bán kính chà (mm): 530 / Công suất (W): 750 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 73 / Trọng lượng (kg): 100 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 40
19
Hãng sản xuất: Fiorentini / Xuất xứ: Italy / Bán kính chà (mm): 750 / Công suất (W): 500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 91 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
20
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Ý / Bán kính chà (mm): 710 / Công suất (W): 550 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 148 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 285 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
21
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Ý / Bán kính chà (mm): 500 / Công suất (W): 1200 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 148 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 90 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
22
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Ý / Bán kính chà (mm): 560 / Công suất (W): 560 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 148 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 210 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
23
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Ý / Bán kính chà (mm): 500 / Công suất (W): 560 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 148 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 175 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
24
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Thái Lan / Bán kính chà (mm): 170 / Công suất (W): 1800 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 68 / Trọng lượng (kg): 48 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
25
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Thái Lan / Bán kính chà (mm): 170 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 68 / Trọng lượng (kg): 48 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
26
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Thái Lan / Bán kính chà (mm): 180 / Công suất (W): 1800 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 68 / Trọng lượng (kg): 70 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
27
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1200 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 32 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
28
Hãng sản xuất: Fiorentini / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
29
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1800 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 68 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
30
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Bán kính chà (mm): 600 / Công suất (W): 300 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 140 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 20
31
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 50 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
32
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1200 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 50 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50