• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
48 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
3.190.000 ₫
Trong kho: 20
2
Hãng sản xuất: Sancos / Xuất xứ: Đài Loan / Dung tích (L): 20 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Công suất (W): 1100 /
4.070.000 ₫
Trong kho: 5
3
Hãng sản xuất: Sancos / Xuất xứ: Đài Loan / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
4.730.000 ₫
Trong kho: 15
4
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
5.500.000 ₫
Trong kho: 20
5
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 90 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 3200 /
5.940.000 ₫
Trong kho: 5
6
Hãng sản xuất: Sancos / Xuất xứ: Đài Loan / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 2000 / Cột áp (mm): 50 / Trọng lượng (kg): 20 / Công suất (W): 1200 /
7.150.000 ₫
Trong kho: 100
7
Hãng sản xuất: Fiorentini / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1100 /
7.350.000 ₫
Trong kho: 50
8
Hãng sản xuất: Sancos / Xuất xứ: Đài Loan / Dung tích (L): 77 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Công suất (W): 3600 /
9.350.000 ₫
Trong kho: 50
9
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 63 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2400 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
10
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 72 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2400 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
11
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 78 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3300 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 5
12
Hãng sản xuất: Fiorentini / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 45 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1400 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
13
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 90 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 120 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
14
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 65 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 118 / Công suất (W): 2200 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
15
Hãng sản xuất: Fiorentini / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
16
Hãng sản xuất: IPC Portotecnica / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 25 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 170 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Công suất (W): 1050 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
17
Hãng sản xuất: Fiorentini / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 75 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 180 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3300 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
18
Hãng sản xuất: IPC Portotecnica / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 41 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 170 / Cột áp (mm): 2200 / Trọng lượng (kg): 10 / Công suất (W): 1050 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
19
Hãng sản xuất: IPC Portotecnica / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 26 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 205 / Cột áp (mm): 2180 / Trọng lượng (kg): 8.1 / Công suất (W): 1050 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
20
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 60 / Công suất (W): 1700 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
21
Hãng sản xuất: Fiorentini / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 75 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 425 / Cột áp (mm): 2500 / Trọng lượng (kg): 23 / Công suất (W): 3000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
22
Hãng sản xuất: Karcher / Xuất xứ: Germany / Dung tích (L): 45 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 210 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 13.5 / Công suất (W): 1000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
23
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 20 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 7 / Công suất (W): 1100 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
24
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
25
Hãng sản xuất: Fiorentini / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 120 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
26
Hãng sản xuất: Delfin / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 450 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 110 / Công suất (W): 4300 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
27
Hãng sản xuất: Delfin / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 450 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 110 / Công suất (W): 4300 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
28
Hãng sản xuất: Anex / Xuất xứ: Germany / Dung tích (L): 45 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 2000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
29
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 318 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 90 / Công suất (W): 4000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
30
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 318 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 90 / Công suất (W): 3000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
31
Hãng sản xuất: Delfin / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 360 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 31 / Công suất (W): 2600 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
32
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 900 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 186 / Công suất (W): 7500 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
33
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 318 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 158 / Công suất (W): 4000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
34
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 480 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 76 / Công suất (W): 3600 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
35
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 265 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 60 / Công suất (W): 2200 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 30
36
Hãng sản xuất: Typhoon / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 82 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 24 / Công suất (W): 2400 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
37
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Công suất (W): 1200 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
38
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 45 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 14 / Công suất (W): 1600 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
39
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 32 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Công suất (W): 1600 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
40
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Công suất (W): 2400 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
41
Hãng sản xuất: Cleanmaid / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 25 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
42
Hãng sản xuất: Lavor / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 18 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 7 / Công suất (W): 1300 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
43
Hãng sản xuất: Fiorentini / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2200 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
44
Hãng sản xuất: Karcher / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 605 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 72 / Công suất (W): 3600 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
45
Hãng sản xuất: Karcher / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 75 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 24.6 / Công suất (W): 1000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 50
Trang:  1  2  >