• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công ty cổ phần công nghiệp SHM
Gian hàng: congtyshm
Tham gia: 27/08/2012
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 1 giờ
Lượt truy cập: 24.548
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Stt.ẢnhTên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Công suất động cơ (Kw): Đang cập nhật / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): 17KW / Tải trọng nâng (kg): 20000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 3.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): 17KW / Tải trọng nâng (kg): 20000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 3.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): 13KW / Tải trọng nâng (kg): 15000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 3.7 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): 9KW / Tải trọng nâng (kg): 10000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 3.7 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): 5.5 KW / Tải trọng nâng (kg): 7500 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 3.1 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): 5.5 KW / Tải trọng nâng (kg): 5000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 4.7 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): 5.5 KW / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 7.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): 3.7KW / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 8.4 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Công suất động cơ (Kw): Đang cập nhật / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Tải trọng nâng (kg): 15000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Công suất động cơ (Kw): Đang cập nhật / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Công suất động cơ (Kw): Đang cập nhật / Tải trọng nâng (kg): 5000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Công suất động cơ (Kw): Đang cập nhật / Tải trọng nâng (kg): 10000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Công suất động cơ (Kw): Đang cập nhật / Tải trọng nâng (kg): 7500 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Công suất động cơ (Kw): Đang cập nhật / Tải trọng nâng (kg): 5000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Công suất động cơ (Kw): Đang cập nhật / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Công suất động cơ (Kw): Đang cập nhật / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Công suất động cơ (Kw): Đang cập nhật / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Sungdo / Loại: Palăng cáp / Tải trọng nâng (kg): 20000 / Chiều cao nâng (m): 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng